ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

21 Μαρτίου 2023 06:43

Διαγωνισμός για τα πληροφοριακά συστήματα της ΗΔΙΚΑ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η ΗΔΙΚΑ διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας για το έργο: Υπηρεσίες ανανέωσης των αδειών χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ και υποστήριξης αυτών.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ. Στην ΗΔΙΚΑ έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν παραγωγικά Μητρώα και Πληροφοριακά Συστήματα Εθνικής εμβέλειας, που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίας Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα Πληροφοριακά αυτά Συστήματα, προστατεύονται από τις διαφόρου είδους διαδικτυακές επιθέσεις (cyber-attacks) με συνδυασμό κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας που είναι κατανεμημένος είτε ανά Πληροφοριακό Σύστημα – ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες αυτού – είτε κεντρικά και περιμετρικά για όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα της ΗΔΙΚΑ. Η διαφοροποίηση αυτή έχει προκύψει είτε από την αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία και χρηματοδότηση του κάθε πληροφοριακού συστήματος (έργα ΕΣΠΑ, CEF κ.λπ.), είτε από τις ιδιαιτερότητες αυτών είτε για λόγους υψηλής διαθεσιμότητας και εφεδρείας είτε για λόγους ενιαίας και κεντρικής παρακολούθησης των διαφόρων περιστατικών ασφαλείας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 214.700 ευρώ (266.228 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τεύχος 251

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design