ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

27 Οκτωβρίου 2022 06:43

Διαγωνισμός για νέο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων

Της Βασιλικής Χονδροδήμου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διακήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης «Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC)».

Αντικείμενο της Πράξης είναι η αντικατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet από νέο πληροφοριακό σύστημα λόγω της υποχρέωσης υλοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων που προβλέπονται από τη νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και τον Πολυετή Στρατηγικό Σχεδιασμό (MASP – Multiannual Strategic Plan) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και από τη νομοθετική δέσμη των μέτρων Φ.Π.Α. για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της αξίας των προαιρέσεων ανέρχεται σε 12.509.590,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης για την παράδοση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11 π.μ.

Τεύχος 160

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design