ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

22 Φεβρουαρίου 2023 06:43

Διαγωνισμός για εκσυγχρονισμό ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο Εκσυγχρονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) και Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών μέσω βελτίωσης – επέκτασης των υποδομών τού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του ΥΠΕΞ.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει δύο τμήματα:

• Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του ΣΗΔΕ. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και έλεγχος καλής λειτουργίας τού εξοπλισμού και λογισμικού, το οποίο θα παραδίδεται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Καρυές Χαλκιδικής και στις Πρεσβείες Ερεβάν, Μπακού, Τυφλίδος, Αλγερίου, Αμμάν, Βαγδάτης και Κουβέιτ, στα Γενικά Προξενεία Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και στο Προξενείο Ανδριανουπόλεως. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

• Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών για τον εκσυγχρονισμό του ΣΗΔΕ. Ανάπτυξη λογισμικού διασύνδεσης του ΣΗΔΕ Κεντρικής Υπηρεσίας με μονόδρομες διόδους δεδομένων, πλήρες περιεχομένων. Ανάπτυξη λογισμικού διασύνδεσης του ΣΗΔΕ ΚΥ με εξυπηρετητή ψηφιακής υπογραφής, πλήρες περιεχομένων. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Η εκτιμώμενη αξία της μικτής σύμβασης (Τμήμα 1 και Τμήμα 2) ανέρχεται στο ποσό των 3.172.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.558.709,68 ευρώ, ΦΠΑ 24%: 614.090,32 ευρώ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00.

Τεύχος 233

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design