ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

14 Φεβρουαρίου 2023 06:43

Διαγωνισμός: Συντήρηση εξοπλισμού HPE της ΗΔΙΚΑ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η ΗΔΙΚΑ διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας για το έργο Συντήρηση/υποστήριξη του εξοπλισμού (hardware & software) του κατασκευαστικού οίκου Hewlett-Packard Enterprise της ΗΔΙΚΑ για ένα έτος.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή Yπηρεσιών Συντήρησης του εξοπλισμού (hardware & software) του κατασκευαστικού οίκου Hewlett-Packard Enterprise (ΗΡΕ), ώστε να εξασφαλίζεται η καλή και σύμφωνη λειτουργία του ΣΗΣ καθ’ όλη τη διάρκεια της υποστήριξης τόσο στο Primary όσο και στο Disaster site. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση τυχόν τεχνικών προβλημάτων του εξοπλισμού καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης χωρίς επιπρόσθετο κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή (ΗΔΙΚΑ), με τη συμβολή του κατασκευαστή. Στόχος των υπηρεσιών τού έργου είναι η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της ΗΣ προς τους χρήστες με τη βέλτιστη δυνατή απόκριση και διαθεσιμότητα. Για να καταστεί αυτό δυνατό απαιτείται ο ανάδοχος:

• Να παρέχει τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις του HPE λογισμικού και firmware του υφιστάμενου εξοπλισμού ΗΡΕ προκειμένου να καταστεί εφικτή η ετήσια συντήρησή τους.

• Να διατηρεί σε ισχύ αντίστοιχη σύμβαση ή/και συνδρομή με τον κατασκευαστή ΗΡΕ των υποδομών.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 173.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τεύχος 227

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design