ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

3 Νοεμβρίου 2022 06:43

Διαβατήριο και Ταυτότητα στη Θυρίδα e-ΚΕΠ και στο gov.gr

Της Βασιλικής Χονδροδήμου

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισε τη διάθεση δύο νέων διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα Θυρίδα e-ΚΕΠ και Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr. Ο λόγος για τις υπηρεσίες Στοιχεία Διαβατηρίων και Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα, μπαίνοντας στο e-ΚΕΠ, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Διαβατηρίων», οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να αναζητήσουν τα στοιχεία των χαμένων διαβατηρίων τους με βάση τον αριθμό του διαβατηρίου ή το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης (findPassportByParameters). Επιπλέον, θα μπορεί να ελεγχθεί και να επαληθευτεί η εγκυρότητα ενός διαβατηρίου (findValidPassportByParameters).

Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, θα μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία με βάση έναν Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας για την ανάκτηση των στοιχείων ταυτότητας.

Επιπλέον, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατίθενται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα:

• Η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Διαβατηρίων» του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη μέθοδο αναζήτησης βάσει αριθμού διαβατηρίου ή ονοματεπώνυμου και ημερομηνίας γέννησης για την ανάκτηση των στοιχείων διαβατηρίου του πολίτη (findPassportByParameters).

• Η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις μεθόδους αναζήτησης με βάση έναν ΑΔΤ για την ανάκτηση των στοιχείων ταυτότητας του πολίτη (searchIdentitiesById), και αναζήτησης ιστορικού ταυτοτήτων με βάση έναν αριθμό δελτίου ταυτότητας για την ανάκτηση των στοιχείων ταυτότητας του πολίτη (getRelevantIdentities).

Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των Πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τεύχος 164

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design