26 Μαΐου 2023 06:53

Δημόσια διαβούλευση για διαγωνισμό της ΕΔΥΤΕ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η ΕΔΥΤΕ προβαίνει σε διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του τεύχους διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Υλοποίηση Πλατφόρμας Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων (ΕΑΨΙ)» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του τεύχους διακήρυξης.

Ειδικότερα, αντικείμενο του διαγωνισμού θα αποτελέσει η ανάπτυξη, παραμετροποίηση, θέση σε δοκιμαστική και παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας «Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων (ΕΑΨΙ)», η οποία θα αποτελέσει την κεντρική ψηφιακή υποδομή του Δημοσίου για δομημένο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό προγραμμάτων ενίσχυσης ψηφιακών ικανοτήτων του γενικού πληθυσμού.

Ο υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του καλείται να σχεδιάσει και να παρουσιάσει την προτεινόμενη αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις: Των γενικών αρχών σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής των εφαρμογών του οικοσυστήματος, της λειτουργίας στο κυβερνητικό νέφος (RE-cloud), της διαθεσιμότητας και απόκρισης που περιγράφονται στην παράγραφο «Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών – Ρήτρες της παρούσας» του τεύχος του διαγωνισμού.

Το έργο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027». Ο συνολικός προϋπολογισμός του (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 5.222.880 ευρώ (4.867.200 ευρώ + Φ.Π.Α. (24%) 1.168.128 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης για το φυσικό αντικείμενο έως 35%.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών, από 22 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2023.

Τεύχος 293

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design