ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

24 Ιανουαρίου 2023 06:43

Βιώσιμη ανάπτυξη με την υπογραφή της CPI

Η CPI S.A., εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής εδώ και πάνω από 30 χρόνια δημοσίευσε την Παρουσίαση Βιώσιμης Ανάπτυξης για την περίοδο 1/7/2021 έως 30/6/2022.

Σε εισαγωγικό του μήνυμα, ο Πρόεδρος της εταιρείας, Χρήστος Παπαθάνος, μεταξύ άλλων τονίζει πως η εταιρεία κατάφερε να έχει «σταθερά αποτελέσματα σε όλες τις βασικές μετρήσεις της δραστηριότητάς της και συνεχίζει να βελτιώνει τις οικονομικές επιδόσεις της. Υπό την ηγεσία του Διοικητικού Συμβουλίου, της ομάδας διοίκησης και με τις προσπάθειες του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), ενώ παραμένει προσγειωμένη στις θεμελιώδεις αξίες της – ανοικτή επικοινωνία, σεβασμός, εντιμότητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα».

Ετήσια έσοδα: Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρουσίασης, η εταιρεία σημείωσε έσοδα 18 εκατ. ευρώ για την περίοδο 1/7/2021 έως 30/6/2022, αυξάνοντας τις αντίστοιχες τιμές για την περσινή και προπέρσινη χρονιά (16,4 και 15 εκατ. αντίστοιχα). Ανάλογη πορεία κατεγράφη και για το EBIDTA Margin που έφτασε το 5,5% το 2021 από 5% και 3,4% το 2020 και 2019.

Εταιρική διακυβέρνηση: Ακόμα η εταιρεία, από την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2000 λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης επιδιώκοντας την υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχο της εταιρίας με στόχο την προστασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών (μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες, κοινωνία). Το 2021 υιοθέτησε πλήρως τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και έθεσε σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σχεδιασμένο να βελτιώνει τις λειτουργίες της και να προσφέρει μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της εταιρικής αποτελεσματικότητας.

Συγκεντρωτικά, η εταιρεία κατά το διάστημα 1/7/2021 έως 30/6/2022, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση:

• Συστηματική επικοινωνία με τους μετόχους και διοργάνωση web event για ενημέρωσή τους.

• Εσωτερική ενημέρωση σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό για την πορεία της εταιρείας και τα μελλοντικά σχέδια.

• Συστηματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού από το management team για καίρια ζητήματα.

Συμμόρφωση με τον GDPR: Η CPI, από το 2018, έχει υλοποιήσει έργο συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να βελτιώσει την ροή εργασιών και να θεσπίσει διαδικασίες προστασίας δεδομένων των συνεργατών, των πελατών και των εργαζομένων της.

Αναλυτικά οι ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει αναφορικά με τον GDPR είναι:

• Καταγραφή και χαρτογράφηση των προσωπικών δεδομένων τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία.

• Κατάρτιση αναλυτικού σχεδίου συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

• Συγγραφή υποδειγμάτων κειμένων / οδηγιών, τροποποίηση συμβάσεων και κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

• Έλεγχος και αξιολόγηση των πολιτικών και των διαδικασιών για εκτίμηση κινδύνου – Αποτύπωση του πληροφοριακού συστήματος.

• Ανάλυση επικινδυνότητας και αξιολόγηση κινδύνων των Πληροφοριακών Συστημάτων.

• Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου (DPIA) και κατάρτιση έκθεσης αποκλίσεων (Gap Analysis).

• Κατάρτιση πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

• Σχεδιασμός διαδικασίας διαχείρισης περιστατικών παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων.

• Αναμόρφωση online παρουσίας υπό το πρίσμα της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

• Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ.

• Εκπαίδευση εργαζομένων ανά τμήμα με σκοπό την απόκτηση κουλτούρας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

• Εκτίμηση αναγκαιότητας πρόσληψης DPO και αρμοδιότητες Υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

Αίσθημα κοινωνικής ευθύνης: Από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην υλοποίηση ποικίλων εθελοντικών δράσεων με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Από αυτές ξεχωρίζουν οι δωρεές της εταιρείας στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Ενήλικες με Νοητική Υστέρηση «ΠΕΚ/ΑμεΑ», στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λαύκας, στο Γυμνάσιο και Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Φιγαλείας, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, αλλά και στους Γιατρούς του Κόσμου για τη στήριξη του ανθρωπιστικού έργου στην εμπόλεμη Ουκρανία.

Βασικά Όργανα: Σύμφωνα με τα οργανόγραμμα της εταιρείας, όπως παρουσιάστηκε στην έκθεση, αυτή αποτελείται από:

• Το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

• Την Επιτροπή Ελέγχου που αποτελεί μια ανεξάρτητη επιτροπή του Δ.Σ. με μέλη μη εκτελεστικά.

• Την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που ορίζεται από Δ.Σ.

• Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου που αποτελεί εποπτικό όργανο της Εταιρείας.

• Τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Ανακοινώσεων και Επικοινωνίας υπεύθυνη για τη συμμόρφωση της εταιρείας ως προς τις υποχρεώσεις τις που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τεύχος 212

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design