ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

24 Φεβρουαρίου 2023 06:43

Αναζητείται πάροχος υπηρεσιών για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο σε τμήματα, για το έργο Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ, υποέργο 9 του συνολικού έργου: «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των Subproject 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το αντικείμενο του έργου της συμφωνίας – πλαίσιο συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ, προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ και υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

• Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ).

• Παροχή υπηρεσιών διαχειριστικής, επιχειρησιακής και τεχνολογικής υποστήριξης των δικαιούχων σε όλο τον κύκλο ζωής της δράσης.

• Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για τη λειτουργία μηχανισμού πληρωμών προγραμμάτων επιδοτήσεων (Escrow Accounts).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.360.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 11.606.400 ευρώ, ΦΠΑ 24%: 2.246.400 ευρώ). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής του πύλης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Τεύχος 235

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design