ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

3 Φεβρουαρίου 2023 06:43

Αναζητείται ανάδοχος για δημιουργία GEOPORTAL

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο Δημιουργία πύλης ανοιχτών γεωεπιστημονικών δεδομένων (GEOPORTAL) στο πλαίσιο του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.

Το έργο αφορά στη δημιουργία χαρτογραφικού κόμβου ΕΑΓΜΕ για την παροχή υπηρεσιών ελεύθερων γεωδεδομένων σχετικά με την ενέργεια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με τη μορφή χαρτογραφικών υπηρεσιών παγκοσμίου ιστού (web map services) και ανοικτών προτύπων (Rest, OGC, κ.λπ.) και τη μετατροπή όλων των γεωχωρικών δεδομένων της ενιαίας βάσης της ΕΑΓΜΕ, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE.

Περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:

• Δημιουργία πύλης γεωχωρικών δεδομένων ΕΑΓΜΕ.

• Δημιουργία χαρτογραφικών υπηρεσιών.

• Δημιουργία υπηρεσιών ευρετηρίου.

• Μετατροπή όλων των γεωχωρικών δεδομένων της ενιαίας βάσης ΕΑΓΜΕ, καθώς και δημιουργία μεταδεδομένων σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE.

• Εφαρμογές γεωεπεξεργασίας και πληθοπορισμού (crowd sourcing).

• Ψηφιοποίηση και διάχυση υλικού βιβλιοθήκης ΕΑΓΜΕ.

• Εφαρμογές εικονικής πλοήγησης.

• Επέκταση υφιστάμενης λειτουργικότητας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.791.548,79 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023.

Τεύχος 220

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design