31 Ιανουαρίου 2023 06:43

Αναβάθμιση του χάρτη ψηφιακής ευρυεκπομπής

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο Βελτιστοποίηση του χάρτη ψηφιακής ευρυεκπομπής και την υποστήριξη στον διεθνή συντονισμό ραδιοσυχνοτήτων και Βελτιστοποίηση και επικαιροποίηση του χάρτη συχνοτήτων Ραδιοφωνίας FM και την υποστήριξη στη διαδικασία του διεθνούς συντονισμού συχνοτήτων ραδιοφώνου, χρηματοδοτούμενο από το ειδικό αποθεματικό της ΕΕΤΤ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

• Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης κατά τις διαδικασίες διεθνούς συντονισμού επίγειας Ψηφιακής Τηλεοπτικής  Ευρυεκπομπής για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η ανάπτυξη σεναρίων διαχωρισμού των υπαρχουσών Περιφερειακών Ζωνών για τη λειτουργία των περιφερειακών παρόχων περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

• Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης κατά τις διαδικασίες διεθνούς συντονισμού επίγειας αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής FM και επίγειας Ψηφιακής Τηλεοπτικής ή Ραδιοφωνικής Ευρυεκπομπής (στη ζώνη ΙΙΙ των VHF) για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η αναθεώρηση του χάρτη συχνοτήτων επίγειας αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.

Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023.

Τεύχος 217

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design