ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

20 Απριλίου 2023 06:48

Ανάπτυξη πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών για την ΑΑΔΕ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσκαλεί σε προκαταρκτική διαβούλευση του σχεδίου τής διακήρυξης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο Ανάπτυξη πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών, για τις ανάγκες της ΑΑΔΕ, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών στην ΑΑΔΕ, η προμήθεια και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του ΣΔΑΠ, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης. Το έργο αποτελεί τμήμα του υποέργου 14 της δράσης 16291 του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Οι υπηρεσίες του έργου είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών.

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες λήψης μέτρων προστασίας και διορθωτικών ενεργειών.

• Αναθεώρηση των διαδικασιών/ πολιτικών ασφάλειας πληροφοριών.

• Διενέργεια ελέγχων τρωτότητας και παρείσδυσης.

• Ετήσιος εσωτερικός έλεγχος ασφάλειας πληροφοριών.

• Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών.

• Υπηρεσίες εκπαίδευσης.

• Υπηρεσίες διάχυσης και ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια (cybersecurity awareness).

• Υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρμογή του πλαισίου ασφαλείας.

• Υπηρεσίες υπευθύνου ασφαλείας (Chief Information Security Officer as a service).

Το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 1.644.894,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (1.326.528 ευρώ + ΦΠΑ 24% 318.366,72 ευρώ).

Τεύχος 268

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design