ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

24 Μαρτίου 2022 08:56

Έκθεση Αειφορίας 2021 από την ABB

Η ABB είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο της που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με το νέο σύστημα κατάταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αειφόρες οικονομικές δραστηριότητες, γνωστό και ως “EU taxonomy”. Στόχος του EU taxonomy είναι να δημιουργήσει έναν σαφή ορισμό για το τι είναι “αειφόρο”, προκειμένου να προωθηθούν οι επενδύσεις σε οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στους στόχους της Ε.Ε. για το κλίμα και την ενέργεια, οι οποίες υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Σύμφωνα λοιπόν με το πλάνο αυτό, η ABB δημοσίευσε την Έκθεση Αειφορίας για το 2021, περιγράφοντας τα επιτεύγματα της εταιρείας στο πλαίσιο των τεσσάρων πυλώνων της φιλόδοξης στρατηγικής αειφορίας του 2030. 

Δημιουργούμε μία κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα: Από τον πρώτο χρόνο έναρξης της στρατηγικής βιωσιμότητας 2030 της ABB, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι λύσεις της εταιρείας έχουν επιτρέψει στους πελάτες της να μειώσουν τις εκπομπές τους σε ισοδύναμο CO2 κατά 11,5 μεγατόνους. Η ABB στοχεύει να συνεχίσει να υποστηρίζει τους πελάτες της, ώστε να μειώσουν τις ετήσιες εκπομπές τους σε ισοδύναμο CO2 περισσότερο από 100 μεγατόνους έως το 2030, κάτι που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές 30 εκατομμυρίων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης. Η μεθοδολογία αξιολόγησης της ABB έχει επαληθευτεί από την πλευρά τρίτων μερών.

Διατηρούμε τους πόρους: Τον Δεκέμβριο του 2021, η ABB παρουσίασε επίσης μια νέα προσέγγιση για την κυκλική οικονομία σε ολόκληρη την εταιρεία. Μέχρι το 2030, τουλάχιστον το 80% των προϊόντων και των λύσεων της ABB θα καλύπτονται από αυτήν την προσέγγιση και θα αξιολογούνται με βάση ένα σαφές σύνολο βασικών δεικτών απόδοσης, που θα αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. Προκειμένου να κάνει πιο κυκλικές τις διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντων και προμήθειας, η ABB συνέχισε, για παράδειγμα, να υλοποιεί μια σειρά από έργα που αποσκοπούν στον εντοπισμό πλήρως ανανεώσιμων, ανακυκλώσιμων ή βιοαποδομήσιμων πόρων για τα παραγόμενα προϊόντα μας.

Προωθούμε την κοινωνική πρόοδο: Το 2021 ήταν επίσης μια χρονιά κατά την οποία η ABB σημείωσε σημαντική πρόοδο στη δημιουργία ενός διαφορετικού και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος. Το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις αυξήθηκε σε 16,3%, από 13,5% που ήταν το προηγούμενο έτος. Στα πλαίσια του Diversity and Inclusion Strategy 2030, η ABB στοχεύει να αυξήσει αυτό το ποσοστό στο 25%. Η ABB εισήγαγε ένα νέο, παγκόσμιο πρόγραμμα γονικής άδειας ουδέτερου φύλου, χορηγώντας στους υπαλλήλους της σε όλο τον κόσμο 12 εβδομάδες άδεια μετ’ αποδοχών για τους κύριους επιμελητές τέκνων και τέσσερις εβδομάδες για τους δευτερεύοντες επιμελητές. Ο Όμιλος συνέβαλε ακόμα στην κοινωνική πρόοδο μέσω περισσότερων από 400 διαφορετικών πρωτοβουλιών, με επίκεντρο την εκπαίδευση, τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και τη φροντίδα στην κοινότητα.

Υποστηρίζουμε τη διαφάνεια και την ακεραιότητα: Η ABB ενισχύει συνεχώς τα προγράμματά της για τη διακυβέρνηση και την ακεραιότητα. Η λειτουργία με ακεραιότητα και διαφάνεια περιλαμβάνει την υπεύθυνη προμήθεια υλικών. Για να ενισχύσει περαιτέρω την αειφορία στην αλυσίδα εφοδιασμού της, η ABB εισήγαγε τη νέα «Βάση Διαχείρισης Αειφόρου Εφοδιασμού», η οποία καλύπτει όλες τις πτυχές του ESG (περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβέρνησης). Στόχος της ABB είναι να διοχετεύσει το 80% των δαπανών της για προμήθεια υλικών σε συγκεκριμένες χώρες με βάση το νέο σύστημα έως το 2030.Η πλήρης Έκθεση Αειφορίας και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική αειφορίας για το 2030 είναι διαθέσιμα εδώ.

Τεύχος 35

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design